STUDENCKI RUCH NAUKOWY NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM  
zaloguj

Aktualności

Rada Konsultacyjna   Sprawozdania roczne - przedłużenie możliwości składania
2015-01-30
rada.kn@uw.edu.pl
Z uwagi na fakt, że termin składania sprawozdań rocznych (31 stycznia) wypada na dzień (sobota), w którym BSS jest zamknięty, sprawozdania złożone w poniedziałek 2 lutego również będą traktowane jako złożone na czas.

Rada Konsultacyjna   Kongres Kół - nieodebrane materiały
2015-01-21
rada.kn@uw.edu.pl
Koła, które nie odebrały plakatów i posterów zgłoszonych na Kongres Kół w Toporni, mogą je odebrać na dyżurach studenckich członków Rady.

Rada Konsultacyjna   Sprawozdanie roczne
2015-01-21
rada.kn@uw.edu.pl
Przypominamy o konieczności złożenia do 31 stycznia do BSS-u sprawozdania rocznego z działalności uczelnianej organizacji studenckiej (czyli np. koła naukowego). Wzór jest dostępny pod adresem: http://www.rada.uw.edu.pl/baza.php?operacja=99&dzial_id=2
Brak złożenia w terminie sprawozdania będzie uniemożliwiał kołu uzyskanie dofinansowania w najbliższych podziałach.

Rada Konsultacyjna   III podział 2014- odwołania
2014-12-22
rada.kn@uw.edu.pl
W zakładce Przyznawanie dotacji dla Kół znajdują się wyniki odwołań od III podziału 2014, gratulujemy!

Rada Konsultacyjna   Kongres
2014-12-09
rada.kn@uw.edu.pl
Odpowiadając na pytania odnośnie godzin wyjazdu i przyjazdu z XI Kongresu Kół Naukowych i Artystycznych, zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem, który znajduje się w zakładce "przedsięwzięcia"

Rada Konsultacyjna   Kongres
2014-12-09
rada.kn@uw.edu.pl
W zakładce "przedsięwzięcia" znajduje się lista osób zakwalifikowanych na XI Kongres Kół Naukowych i Artystycznych, serdecznie gratulujemy!

Rada Konsultacyjna   Wybory
2014-12-06
rada.kn@uw.edu.pl
Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami kandydatów do Rady Konsultacyjnej XVII kadencji. Wszystkie dokumenty znajdują się w zakładce "przedsięwzięcia".

Rada Konsultacyjna   Wybory
2014-12-05
rada.kn@uw.edu.pl
Informujemy, iż wtorkowe wybory do Rady Konsultacyjnej XVII Kadencji odbędą się w Sali Balowej pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, serdecznie zapraszamy.

Rada Konsultacyjna   Kongres
2014-11-30
rada.kn@uw.edu.pl
Z przyjemnością informujemy, iż termin składania zgłoszeń na XI Kongres Kół naukowych i artystycznych zostaje przedłużony do 3 grudnia, zapraszamy!

Rada Konsultacyjna   III podział 2014
2014-11-27
rada.kn@uw.edu.pl
Wyniki III podziału 2014 znajdują się już w zakładce Przyznawanie dotacji dla Kół.
Gratulujemy!

Rada Konsultacyjna   Wybory
2014-11-19
rada.kn@uw.edu.pl
Informujemy, że wybory do Rady Konsultacyjnej XVII Kadencji odbędą się 9 grudnia o godzinie 13.30.
W zakładce Przedsięwzięcia znajdują się szczegółowe informacje na ten temat.

Rada Konsultacyjna   XI Kongres Kół Naukowych i Artystycznych
2014-11-16
rada.kn@uw.edu.pl
Informacja na temat XI Kongresu Kół Naukowych i Artystycznych znajduje się już w zakładce Przedsięwzięcia Rady.

Serdecznie zapraszamy!

Rada Konsultacyjna
2014-10-29
rada.kn@uw.edu.pl
Przypominamy, że wszelkie zmiany regulaminu kół lub zmiany w składzie zarządu muszą być w formie pisemnej dostarczone do p. 31 w BSS. Protokół z wyborczych zgromadzeń kół muszą być podpisane przez: protokolanta, prezesa i opiekuna koła. Niepoinformowanie o zmianie zarządu może skutkować utrudnieniami przy staraniu się o dofinansowanie. Dla ułatwienia w zakładce "Zasady zakładania i funkcjonowania Kół" umieszczono wzór pisma przewodniego i projekty uchwał.

Rada Konsultacyjna   dyżury przed III podziałem
2014-10-27
rada.kn@uw.edu.pl
29 października
Michał Tutaj - 12:30- 15

30 października:
Tomasz- 13-16.30
Marek- 18.30-20.00 - spróbuję być wcześniej

31 października
Michał- 8.15-9.40
Marek- 9.40-21
Tomasz- 11.30-21

Rada Konsultacyjna   dyżur
2014-10-26
rada.kn@uw.edu.pl
Najbliższy dyżur Katarzyny Ceckiej odbędzie się w poniedziałek (27.10) o godzinie 14.00 w siedzibie Rady.

Rada Konsultacyjna   III podział
2014-10-10
rada.kn@uw.edu.pl
W związku z licznymi pytaniami, przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem, ostateczny termin składania wniosków na III podział przypada na 31 października.

Rada Konsultacyjna   Dyżur
2014-10-07
rada.kn@uw.edu.pl
Najbliższy dyżur Katarzyny Ceckiej odbędzie się w piątek (10.10) o godzinie 18.30 w siedzibie Rady.

Rada Konsultacjna   INFORMACJE OD KWESTURY
2012-04-18
rada.kn@uw.edu.pl
W zakładce Przyznawanie Dotacji Dla Kół znajduje się Wzór pobrania zaliczki oraz jej rozliczenia.
Przypominamy również że na fakturach należy zebrać podpisy:
1. Prezesa Koła
2. Opiekuna Naukowego
3. Dziekana Wydziału

Rada Konsultacyjna   Supertour
2011-03-03
rada.kn@uw.edu.pl
Wynik przetargu dotyczącego kupna biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych komunikacji krajowej i międzynarodowej, promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów.
Informujemy, że koła starające się o finansowanie wyjazdów powinny korzystać z usług Przedsiębiorstwa Turystyczno-Handlowego Supertour Sp. z o.o.
W przypadku stwierdzenia większej niż 3% różnicy w cenie biletu lotniczego oferowanego przez Supertour Sp. z o.o. w stosunku do konkurencyjnej oferty, bilety lotnicze można zamawiać w innym biurze lub u przewoźnika.

szczegóły >>>