STUDENCKI RUCH NAUKOWY NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM  
zaloguj

Dokumenty dotyczące działalności Rady


opis dokumentudata
[REGULAMIN RADY KONSULTACYJNEJ] Zarządzenie nr 296 Rektora UW z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu Rady Konsultacyjnej do spraw Studenckiego Ruchu Naukowego2021-01-04 [pdf]
Zarządzenie nr 152 Rektora UW z dnia 14 października 2019 r. w sprawie rejestracji i sprawozdawczości uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim2019-10-28 [pdf]
Zgoda na kandydowanie i upoważnienie do głosowania2021-01-08 [rtf]
Zawiadomienie o wyborach uzupełniających do Rady Konsultacyjnej2020-02-12 [pdf]
Wybory uzupełniające do Rady Konsultacyjnej - upoważnienie2020-02-12 [pdf]
Zawiadomienie o wyborach do Rady Konsultacyjnej2020-01-16 [pdf] [rtf]
Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej (wzór)2019-10-28 [pdf] [rtf]
Logo Rady Konsultacyjnej ds.Studenckiego Ruchu Naukowego UW2011-01-21 [rtf]
Uchwała nr 2 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany terminu przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach ostatniego podziału środków z budżetu Rady w roku 2020 oraz przyjmowania wniosków o dofinansowanie w formie zdalnej2020-12-02 [pdf]
Uchwała nr 6/2012 z dnia 21 III 2012 r. w sprawie skrócenia zawieszenia finansowania projektów uczelnianej organizacji studenckiej ze środków Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego2012-03-23 [pdf]
Uchwała nr 4/2012 z dnia 21 III 2012 r. w sprawie zawieszenia finansowania projektów członka uczelnianej organizacji studenckiej ze środków Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego2012-03-23 [pdf]
Uchwała nr 12/2011 z dnia 25 X 2011 r. w sprawie zawieszenia finansowania projektów uczelnianych organizacji studenckich ze środków Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego2011-11-07 [pdf]
Zarządzenie nr 172 Rektora UW z dnia 27 listopada 2019 - Regulamin Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego [nieobowiązujące]2019-11-27 [pdf]
Zarządzenie nr 60 Rektora UW z dnia 30 sierpnia 2016 r. [nieobowiązujące]2017-01-26 [pdf]
Zarządzenie nr 6 Rektora UW z dnia 30 października 1998 r.2008-03-27 [pdf]