STUDENCKI RUCH NAUKOWY NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM  
zaloguj

Spis wniosków o dofinansowanie z Rady

szukaj napisu:
numer wniosku:
numer Koła:
rok podziału:
nazwa podziału:
szukaj
numer
koło podział
nazwa kołatytuł

11. 2. 199. II. 2014KN Starożytnego Egiptu KeMeTUdział w konferencjach międzynarodowych w Anglii i Argentynie oraz objazd muzealny po kolekcjach egipskich

10. 1. 199. II. 2014KN Starożytnego Egiptu KeMeTStarożytne cywilizacje - nowe perspektywy badań interdyscyplinarnych

9. 1. 111. II. 2014KN Archeologii ŚredniowiecznejWikingowie, Finowie i Słowianie- archeologicznym szlakiem skandynawsko- polskiej historii.

8. 1. 86. II. 2014KN przy Instytucie Prawa Karnego "Temida"XII Letnie Warsztaty Kryminalistyczne w Szkole Policji w Słupsku

7. 1. 51. II. 2014KN "K. Młodych Geologów"Rola uskoku Tindari- Letojanni- Malta w powstawaniu i aktywności wulkanów Wysp Eolskich jako klucz do zrozumienia procesów tektonicznych na tym obszarze. Badania geochemiczne i mineralogiczne potokow lawowych.

6. 3. 22. II. 2014KN Stud. GeografiiUczestnictwo w międzynarodowej konferencji CETEG 2014

5. 2. 22. II. 2014KN Stud. GeografiiAnaliza podaży w turystyce kulturowej na obszarach zamieszkanych przez wybrane plemiona Indian Kanadyjskich

3. 2. 15. II. 2014KN "Etno"Skąd Ciało wiedziało ? Ucieleśnie w naukach kognitywnych I społecznych – konferencja studencko – doktorancka I publikacja pokonferencyjna

2. 1. 15. II. 2014KN "Etno"Przegląd Filmów Etnograficznych "Oczy i Obiektywy" edycja XI

10. 1. 151. I. 2014KN Europejskiego Stowarzyszenia Stud. Geografii i Młodych Geografów EGEAWestern Regional Congress " The Ruhr Area - Renaissance through Urban change"

9. 3. 22. I. 2014KN Stud. GeografiiNeokolonializm Chińskiej Republiki Ludowej w krajach afrykańskich w strefie wybrzeża. Zmiany przestrzenne i społeczno-ekonomiczne jako efekt aktywności Chin w Afryce

8. 2. 22. I. 2014KN Stud. GeografiiUwarunkowania rozwoju i dynamiki barchanów w obszarach nadmorskich na przykladzie pól wydmowych na wyspie Boa Vista (Wyspy Zielonego Przylądka)

7. 1. 22. I. 2014KN Stud. GeografiiGeoekologiczne uwarunkowania lokalizacji wybranych ośrodków prekolumbijskich w Peru

5. 1. 15. I. 2014KN "Etno"Udział w 28 sympozjum International Council for Traditional Music, 7-15.07.2014r. Korcula, Chorwacja

4. 2. 12. I. 2014KN ArabistówReligijność Maronitów

3. 1. 12. I. 2014KN ArabistówNiech liczą trupy

2. 2. 3. I. 2014Stud. KN Historyków UWTopografia sakralna wieloreligijnych miast Wielkiego Księstwa Litewskiego – objazd naukowy

1. 1. 3. I. 2014Stud. KN Historyków UWKonferencja naukowa pt. „Człowiek i emocje w badaniach humanistycznych i społecznych”

10. 1. 395. IV. 2013KN Mediacji, Negocjacji i Arbitrażu9th ICC International Commercial Mediation Competition

9. 2. 199. IV. 2013KN Starożytnego Egiptu KeMeTKwerenda, dokumentacja i opracowanie źródeł związanych ze zwierzętami w starożytnym Egipcie plus popularyzacja polskiej aktywności naukowej w tym kraju.

8. 1. 367. IV. 2013Chór Wydz. BiologiiKoncert Jubileuszowy „Let it be...” z okazji 10-lecia Chóru Wydziału Biologii

7. 1. 199. IV. 2013KN Starożytnego Egiptu KeMeTUdział w konferencjach naukowych

6. 1. 81. IV. 2013KN Stud. Archeologii "Puerta del Sol"Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Miasto-wieś-rezydencja"

5. 1. 75. IV. 2013KN Nowoczesnych Metod Prospekcji i Dokumentacji Archeologicznej "Wod.o.Lot"Zastosowanie badań geoarcheologicznych do analizy średniowiecznego materiału ceramicznego z wybranych stanowisk archeologicznych na terenie Pomorza

4. 1. 22. IV. 2013KN Stud. GeografiiAnaliza pokrycia argentyńskiej prowincji Misiones z wykorzystaniem metod geoinformatycznych

3. 1. 12. IV. 2013KN ArabistówPublikacja recenzowanego tomu pokonferencyjnego „Świat muzułmański od Maghrebu do Kaukazu

2. 2. 3. IV. 2013Stud. KN Historyków UWPamięć o totalitaryzmach w przestrzeni miejskiej Berlina

1. 1. 3. IV. 2013Stud. KN Historyków UWKonferencja naukowa „Zmysły w kulturze średniowiecza”

12. 1. 174. II. 2012KN Prawa Cywilnego "Lege Artis"Tom V Zeszytów Cywilistycznych „Lege Artis”

11. 3. 155. II. 2012KN Studium Europy WschodniejKoło Naukowe Studium Europy Wschodniej i Azji Środkowej

10. 2. 155. II. 2012KN Studium Europy Wschodniej"Spadek po imperium" Postrzeganie ustroju demokratycznego na obszarze postradzieckim

9. 1. 155. II. 2012KN Studium Europy WschodniejMały ruch graniczny między Polską a Obwodem Kaliningradzkim…

8. 1. 86. II. 2012KN przy Instytucie Prawa Karnego "Temida"X Warsztaty Kryminalistyczne w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Józefa Piłsudskiego w Koszalinie

7. 2. 22. II. 2012KN Stud. GeografiiPrzyrodnicze uwarunkowania upraw herbaty na Sri Lance i ich wpływ na atrakcyjność turystyczną wyspy

6. 1. 22. II. 2012KN Stud. GeografiiGeneza wybranych form strefy marginalnej lodowca Flaa w SE Islandii w świetle badań geomorfologicznych

4. 2. 15. II. 2012KN "Etno"Prezentacja referatu "Scotland as a theme part" The role of haritage in creating scotish identity" na Konferencji Scotland in Europe

2. 2. 3. II. 2012Stud. KN Historyków UWPublikacja "Grex Magistrii Thiacynthii. Studia ofiarowane Profesorowi Jackowi Banaszewskiemu.

1. 1. 3. II. 2012Stud. KN Historyków UWTeka historyka nr 45
pokaż zaznaczone