STUDENCKI RUCH NAUKOWY NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM  
zaloguj

Wykaz Studenckich Kół Naukowych i Artystycznych Uniwersytetu Warszawskiego

szukaj w bazie Kół:
szukaj
nazwarok rejestr.wydziałstrona wwwe-mailszcze-
góły

Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Warszawskiego1986Wydział Historiisknh.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Młodych Klasyków UW1986, 2013 (reakt.) Wydział Polonistykipokażknmk@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Arabistów1986, 2007 (reakt.) Wydział Orientalistycznypokażkoloarabistow.uw@gmail.com>>>

Koło Naukowe Informacji i Książki1986Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologiipokażiinisb.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe "Etno"1986Wydział Historycznypokażetno.kn@uw.edu.pl>>>

Studenckie Koło Naukowe Chemików Uniwersytetu Warszawskiego "Fulleren"1986, 2006 (reakt.) Wydział Chemiifulleren@ch.uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Studentów Geografii1986Wydział Geografii i Studiów Regionalnychpokażknsg.uw.wgsr@gmail.com>>>

Koło Naukowe Informatyków Uniwersytetu Warszawskiego1986, 2004 (reakt.) Wydział Matematyki, Informatyki i Mechanikipokażkni@mimuw.edu.pl>>>

Studenckie Koło Naukowe Archeologii Pradziejowej1986, 2011 (reakt.) Wydział Historycznypokażknapuw123@gmail.com>>>

Turkologiczne Koło Naukowe1986, 2022 (reakt.) Wydział Orientalistycznyturkologicznekolonaukowe@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe "Koło Młodych Geologów"1988Wydział Geologiipokażkmggeologiauw@gmail.com>>>

Koło Naukowe Biologów Terenowych1993, 2012 (reakt.) Wydział Biologiipokażbiologia.terenowa@biol.uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Nowoczesnych Metod Prospekcji i Dokumentacji Archeologicznej "Wod.o.Lot"1994, 2005 (reakt.) Wydział Historycznypokażwodolot.skn@gmail.com>>>

Studenckie Koło Naukowe Archeologii Grecji MARE NOSTRUM1994, 2016 (reakt.) Wydział Archeologiipokażsknmarenostrum@gmail.com>>>

Koło Naukowe Studentów Archeologii "Puerta del Sol"1994Wydział Archeologiipokażskn.puertadelsol@gmail.com>>>

Koło Naukowe Biologii Molekularnej1995Wydział Biologiiknbm.uw@gmail.com>>>

Koło Naukowe przy Instytucie Prawa Karnego "Temida"1995Wydział Prawa i Administracjitemida.kn@uw.edu.pl>>>

Studenckie Koło Naukowe Finansów1996, 2003 (reakt.) Wydział Zarządzaniapokażsknf.wz@gmail.com>>>

Koło Naukowe Archeologii Średniowiecznej1997, 2010 (reakt.) Wydział Historycznyknas.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe "Utriusque Iuris"1997Wydział Prawa i Administracjipokażutriusqueiuris@gmail.com>>>

Koło Naukowe Studentów Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem1997Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiskapokażmsos.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Geofizyki UW1998, 2015 (reakt.) Wydział Fizykipokażkng@fuw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Geografii i Młodych Geografów EGEA
(Koło Naukowe EGEA Warszawa)
1998Wydział Geografii i Studiów Regionalnychwarszawa@egea.eu>>>

Koło Naukowe Kontaktów Świata Antycznego z Barbaricum1998Wydział Historycznybarbaricum.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Studium Europy Wschodniej1998Wydział Orientalistycznypokaż->>>

Kryminologiczne Koło Naukowe1998Wydział Stosowanych Nauk Społ. i Resocjalizacjipokażkkn.ipsir@uw.edu.pl>>>

Warszawskie Koło Polonistów1998Wydział Polonistykiwkp.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe "Common Law"1998, 2018 (reakt.) Wydział Prawa i Administracjicommonlaw.uw@gmail.com>>>

Koło Naukowe "Ars Politica"1998, 2011 (reakt.) W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowychpokażkn.arspolitica@gmail.com>>>

Studenckie Koło Naukowe Archeologii Bliskiego Wschodu "Edinu"1998, 2022 (reakt.) Wydział Archeologiipokaższarkun.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Prawa Cywilnego "Lege Artis"1999, 2006 (reakt.) Wydział Prawa i Administracjipokażknpc.legeartis@gmail.com>>>

Koło Naukowe Prawa Podatkowego1999, 2011 (reakt.) Wydział Prawa i Administracjipokażkn.prawapodatkowego.uw@gmail.com>>>

Koło Naukowe Studentów Katedry Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego1999, 2013 (reakt.) Wydział Neofilologiiugrofinista.kn@uw.edu.pl>>>

Studenckie Koło Kulturoznawcze1999Wydział Polonistykikolo-naukowe-ikp@wp.pl>>>

Warszawskie Koło Andragogiczne1999Wydział Pedagogicznypokażwka.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej "Ius et Civitas"2000Wydział Prawa i Administracjipokażiusetcivitasuw@gmail.com>>>

Koło Naukowe Studentów Euroreg UW2000Instytut Ameryk i Europypokażkolo_euroreg@wp.pl>>>

Koło Naukowe Starożytnego Egiptu KeMeT2000Wydział Historycznypokażkemet.kn@wp.pl>>>

Koło Naukowe Paleobiologów Terenowych2000Wydział Geologiipokażknpt.kn@uw.edu.pl>>>

Ukrainoznawcze Koło Naukowe2000, 2006 (reakt.) Wydział Lingwistyki Stosowanejpokażukrainoznawcze.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Slawistów UW2000, 2004 (reakt.) Wydział Polonistykipokażzuzanna.kierwiak@gmail.com>>>

Koło Naukowe Strategii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego2000Wydział Nauk Ekonomicznychpokażkontakt@knsg.uw.edu.pl>>>

Językoznawcze Koło Naukowe UW2000, 2013 (reakt.) Wydział Polonistykipokażjkn-uw@wp.pl>>>

Iranistyczne Koło Naukowe2000, 2013 (reakt.) Wydział OrientalistycznyIranistyka.kn@uw.edu.pl; iranistycznekn@gmail.com>>>

Międzywydziałowe Koło Naukowe "Albaruthenica" 2000Wydział Lingwistyki Stosowanejpokaż->>>

Koło Naukowe Filozofii Religii2001Wydział Filozofii i Socjologiifilozofiareligii@uw.edu.pl>>>

Studenckie Koło Naukowe Społecznej Psychologii Eksperymentalnej "SPEKS"2001, 2016 (reakt.) Wydział Psychologii>>>

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży Uniwersytetu Warszawskiego2001, 2007 (reakt.) Kolegium MISMaPecwmuw@gmail.com>>>

Koło Naukowe Prawa Gospodarczego2001, 2011 (reakt.) Wydział Prawa i Administracjiknprawagospodarczego@gmail.com>>>

Naukowe Koło Fotografii Społecznej2001Wydział Pedagogicznynkfswp@gmail.com>>>

Koło Naukowe Prawa Europejskiego2001, 2004 (reakt.) Wydział Prawa i Administracjipokażknpe.wpia.uw@gmail.com>>>

Studenckie Stowarzyszenie Etyki Prawniczej2001Wydział Prawa i Administracjipokażssep.wpia.uw@gmail.com>>>

Koło Naukowe Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego2001, 2013 (reakt.) Wydział Prawa i Administracjipokażknpp.wpia.uw@gmail.com>>>

Koło Naukowe Instytutu Germanistyki KONIG 2001, 2021 (reakt.) Wydział Neofilologiipokażkonig.kn@uw.edu.pl>>>

Klub Debat Uniwersytetu Warszawskiego2001, 2007 (reakt.) Kolegium MISHpokażklubdebat@gmail.com>>>

Koło Naukowe Neurobiologii2002Wydział Biologiipokażsknneurobiologii@gmail.com>>>

Interdyscyplinarne Koło Badań nad Językiem2002, 2015 (reakt.) Wydział Psychologiipokażikbj.uw@gmail.com>>>

Koło Naukowe Prawa Bankowego2002Wydział Prawa i Administracjipokażknpb.wpia.uw@gmail.com>>>

Studenckie Koło Naukowe Instytutu Historii Sztuki2002Wydział Historiiskn.ihs.uw@gmail.com>>>

Koło Naukowe Radiobiologii2002Wydział Biologiipokaż>>>

Koło Naukowe "Mishellanea"2002, 2022 (reakt.) Kolegium MISHpokażmishellanea@gmail.com>>>

Koło Naukowe Gringos2002, 2010 (reakt.) Instytut Ameryk i Europyskngringos@gmail.com>>>

Koło Nauk o Państwie i Prawie "Pro Patria"2002Wydział Prawa i Administracjipokażknpropatria@gmail.com>>>

Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego2002Wydział Prawa i Administracjipokażprzeglagprawniczyuw@gmail.com>>>

Studenckie Koło Krytyki Medialnej2002Wydział Polonistykiskkm@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Mikrobiologii UW2002, 2021 (reakt.) Wydział Biologiipokażknm@biol.uw.edu.pl; knmikro@gmail.com>>>

Koło Naukowe Prawa Procesowego WPiA UW2002, 2011 (reakt.) Wydział Prawa i Administracjipokażknpproces@wpia.uw.edu.pl>>>

Koło Fotografii Przyrodniczej2002, 2022 (reakt.) Wydział Biologiipokażkfp@biol.uw.edu.pl; kolofotografiiprzyrodniczej@gm>>>

Koło Naukowe Finansów i Ubezpieczeń UW2003Wydział Matematyki, Informatyki i Mechanikipokażknfiu@mimuw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Badania Języków Technicznych BAJT2003Wydział Lingwistyki Stosowanejbajt.kn@uw.edu.pl>>>

Erasmus Student Network - UW2003Uniwersytet Warszawskipokażpresident.uw@esn.pl>>>

Koło Wschodnie2003, 2006 (reakt.) W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowychpokażkolo-wschodnie.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Mongolistyki i Tybetologii2003, 2010 (reakt.) Wydział Orientalistycznypokażmong.tyb.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Bałtystów2003, 2010 (reakt.) Wydział Polonistykipokaż->>>

Koło Socjolingwistów Instytutu Lingwistyki Stosowanej2003Wydział Lingwistyki Stosowanejpokażsocjolingwisci.ils@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Kaukazu i Azji Środkowej "CauCasia"2003W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowychcaucasia@wp.pl>>>

Koło Naukowe Genetyki i Epigenetyki UW2003Wydział Biologiipokażkngie.kn@uw.edu.pl>>>

Klub "Kwadrat Turystyczny"2003Kolegium MISMaPkwadrat.mismap.kn@uw.edu.pl>>>

Studenckie Koło Współpracy Europejskiej2003Wydział Pedagogicznyskwe.pedagog@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Etnomuzykologii Uniwersytetu Warszawskiego2003, 2018 (reakt.) Wydział Historiipokażetnomuzykologia.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Prawa Finansowego "Pecunia non olet"2003, 2012 (reakt.) Wydział Prawa i Administracjipokażknpfin@gmail.com>>>

Międzywydziałowe Koło Afrykanistyczne 2004Wydział Orientalistycznykoloafrykanistyczne.uw@gmail.com>>>

Chór Wydziału Biologii2004Wydział Biologiichor@biol.uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Psychologii Sportu UW2004, 2020 (reakt.) Wydział Psychologiipokażsport@psych.uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Samorządu i Administracji2004, 2019 (reakt.) Wydział Prawa i Administracjipokażknpstiap@gmail.com>>>

Międzywydziałowe Koło Naukowe "Arcana Iuris Gentium"2004W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowychpokażarcana.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Współpracy Polsko-Amerykańskiej2004W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowychpokażapac@apac.org.pl>>>

Koło Naukowe Inwestycji i Finansów2004Wydział Nauk Ekonomicznychsknif.wne.uw@gmail.com; knif@wne.uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Historii Społecznej2004Wydział Historycznykn_spoleczna@o2.pl>>>

Koło Naukowe Astronomów2004Wydział Fizykiknastr@astrouw.edu.pl>>>

Studenckie Koło Naukowe Psychologii Ekonomicznej "Moderator"2004Wydział Psychologiipokażsknpemoderator@gmail.com>>>

Naukowe Koło Seksuologii2004Wydział Pedagogicznynks_uw@interia.pl>>>

Naukowe Koło Logopedyczne przy Uniwersytecie Warszawskim (NKL UW)2004Wydział Polonistykipokażnkl.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Geologii Stosowanej i Ochrony Środowiska2004Wydział Geologiipokażstosioch.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Mediacji, Negocjacji i Arbitrażu2004Wydział Prawa i Administracjipokażkomin@wpia.uw.edu.pl>>>

Koło Polityki Bezpieczeństwa "Vis Maior"2004, 2013 (reakt.) W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych>>>

Koło Starożytnicze2004Kolegium MISHpokażksmish.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Badań Marketingowych "Chi Kwadrat"2004Wydział Socjologiipokażchikwadrat@gmail.com>>>

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej "Spatium"2004, 2019 (reakt.) Wydział Geografii i Studiów Regionalnychspatium.kn@uw.edu.pl>>>

Klub Aktywnego Czwartorzędowca "Gigant"2005Wydział Geologiipokażgigant.kn@uw.edu.pl>>>

Studenckie Naukowe Koło Juryslingwistyki2005, 2017 (reakt.) Wydział Lingwistyki Stosowanejpokażsknj.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Medioznawców2005Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologiikolomedioznawcow@gmail.com>>>

Koło Naukowe Praw Człowieka "In Favorem Hominis"2005W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowychin_faworem_hominis@wp.pl>>>

Sinologiczne Koło Naukowe2005, 2008 (reakt.) Wydział Orientalistycznypokażsinologia.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Pasjonatów Matematyki2005, 2019 (reakt.) Wydział Matematyki, Informatyki i Mechanikipokażpasjomat@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Stosunków Międzykulturowych "Pro Scientia"2005Wydział Polonistyki>>>

Studencki Klub Islandzki2005Wydział Polonistykipokażislandia.kn@uw.edu.pl>>>

Studenckie Koło Naukowe Ekotoksykologii Zakład Morfologii Roślin2005Wydział Biologii>>>

Koło Naukowe Gender i Sztuka "Moduł"2005Wydział Historycznypokażgender-modul@o2.pl>>>

Koło Naukowe Archeologii Doświadczalnej2005, 2012 (reakt.) Wydział Historycznypokażarcheologia.doswiadczalna.uw@gmail.com>>>

Koło Naukowe Międzynarodowej Polityki Handlowej "Czarny Czwartek"2005W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych>>>

Koło Naukowe Własności Intelektualnej "IP"2005Wydział Prawa i Administracjiknip.wpiauw@gmail.com>>>

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Legislator2006Wydział Prawa i Administracjipokażlegislator.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe "Teatr i Polityka"2006W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowychpokażkn.teatripolityka@wp.pl>>>

Naukowe Koło Metody Harcerskiej2006Wydział Pedagogiczny>>>

Koreanistyczne Koło Naukowe UW2006, 2019 (reakt.) Wydział Orientalistycznykoreanistycznekn.uw@gmail.com>>>

Dyskusyjne Koło Naukowe Studentów Filologii Klasycznej2006Wydział Polonistyki>>>

Studenckie Koło Naukowe Numizmatyki i Archeologii Rzymu2006Wydział Archeologiipokażnumis.kn@uw.edu.pl>>>

Studenckie Koło Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego2006Wydział Fizykipokażskfiz@fuw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Polityki Izraela2006W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych>>>

Koło Naukowe Prawa Medialnego "Forum Publicum"2006, 2017 (reakt.) Wydział Prawa i Administracji>>>

Studenckie Koło Naukowe Profilaktyki i Resocjalizacji2006, 2013 (reakt.) Wydział Stosowanych Nauk Społ. i Resocjalizacji>>>

Koło Naukowe Wspierania Osób z Autyzmem "Adiutare"2006Wydział Psychologiipokażadiutareuw@gmail.com>>>

Koło Naukowe Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej2006, 2009 (reakt.) Wydział Prawa i Administracjipokażknfpifs@gmail.com>>>

Koło Naukowe "Crisis Managment-Zarządzanie Kryzysowe"2006W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych>>>

Międzywydziałowe Koło Naukowe "Homo Homini"2006Centrum Europejskiepokaż>>>

Koło Naukowe Prawa Administracyjnego2006Wydział Prawa i Administracjipokażknpawarszawa@gmail.com>>>

Koło Naukowe "Touching Europe"2006W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowychpokażskn@touchingeurope.pl; touchingeurope.skn@gmail.co>>>

Międzywydziałowe Koło Naukowe Kultury Języka Prawnego i Prawniczego "Lingua Iuris"2006Wydział Polonistykipokaż iuris.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Psychoanalizy Kultury2006Wydział Polonistykipokażpsychoanaliza.uw@gmail.com>>>

Centrum Sportu Studenckiego2006Wydział Nauk Ekonomicznych>>>

Centrum Inicjatyw Międzykulturowych2006Wydział Historycznycim@poczta.onet.eu>>>

Studenckie Koło Naukowe Geobotaniki2006Wydział Biologiiskng@biol.uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Literacko-Teatralne "Błękitny Okręt" 2006Wydział Lingwistyki Stosowanejpokażblekitny.okret@gmail.com>>>

"CONSENSUS'2006Wydział Historycznyconsensus.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Miłośników Nauki2006Wydział Biologiiknmn@biol.uw.edu.pl>>>

Międzywydziałowe Koło Animacji Kultury2006Wydział Neofilologii>>>

Koło Naukowe "Prawo a Płeć"2006, 2020 (reakt.) Wydział Prawa i Administracjipokażknprawoaplec@gmail.com>>>

Studenckie Koło Bezpieczeństwa Europejskiego - PAX PRO EUROPA2006W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowychppeuro.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Obserwacji Polskich Mediów im.Stefana Kisielewskiego2006Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologiiobserwatorzymediow.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Embriologii Uniwersytetu Warszawskiego2006, 2012 (reakt.) Wydział Biologiipokażembrio.kn@uw.edu.pl; knembriologii@gmail.com>>>

Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego "Ius et Medicina"2006Wydział Prawa i Administracjipokażknpmif@gmail.com>>>

Studenckie Koło Hydrogeologów
The University of Warsaw Hydrogeology Student's Club
2006, 2012 (reakt.) Wydział Geologiiskhydro.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Kultury Ulicznej2006Wydział Polonistykiulicznik.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Archeologii Wojny2006Wydział Archeologiipokażsknarcheowojny@gmail.com>>>

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Dyplomacji i Prawa "La diplomatie et le Droit"2006Kolegium MISH, Wydział Prawa i Administracjipokażkn.dip.uw@gmail.com>>>

Koło Naukowe Austriackiej Szkoły Ekonomii2007W. Nauk Politycznych i Studiów MiędzynarodowychASE.KN@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Studenckie Forum Praw Człowieka2007, 2011 (reakt.) Wydział Prawa i Administracjipokażsfpc.uw.wpia@gmail.com>>>

Międzywydziałowe Koło Naukowe Historii Języka i Dialektologii "DIACHRONIC'2007Wydział Polonistykidiachronic@op.pl>>>

Koło Naukowe Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego2007, 2022 (reakt.) Wydział Prawa i Administracjipokażkolonaukowemppih@gmail.com>>>

Koło Naukowe Go2007Wydział Matematyki, Informatyki i Mechanikigo@mimuw.edu.pl>>>

Studencki Klub Górski2007Wydział Matematyki, Informatyki i Mechanikipokażskg.kn@skg.uw.edu.pl>>>

Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich2007Wydział Geografii i Studiów Regionalnychpokażskpb@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Ośrodka Studiów Amerykańskich2007, 2018 (reakt.) Instytut Ameryk i Europyasc.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Numeryków2007Wydział Matematyki, Informatyki i Mechanikipokażknn@students.mimuw.edu.pl>>>

Koło Literaturoznawcze Uniwersytetu Warszawskiego2007Wydział Polonistykiliteraturoznawcy@gmail.com>>>

Grupa.NET2007Wydział Matematyki, Informatyki i Mechanikigrupanet.kn@uw.edu.pl>>>

"Kreativo"2007Wydział Neofilologii>>>

Studenckie Koło Psychologii Sądowej2007Wydział Psychologiiskps.kn@uw.edu.pl; skps.uw@gmail.com>>>

Chór Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego2007Wydział Fizykipokażchor.fuw@gmail.com>>>

Koło Naukowe Ochrony Konkurencji i Konsumenta2007Wydział Prawa i Administracjipokażinfo.knokik@gmail.com>>>

Koło Naukowe Języków Biblijnych "Babel"2007Wydział Polonistyki>>>

Koło Naukowe Myśli Krytycznej2007W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowychpokażkrytyczna@vp.pl>>>

Koło Naukowe Zarządzania Projektami Informatycznymi2007Wydział Matematyki, Informatyki i Mechanikipokażpm@mimuw.edu.pl>>>

Studenckie Koło Naukowe Rewalidacji "KONAR"2007, 2010 (reakt.) Wydział Pedagogiczny>>>

Koło Naukowe Archeologii Dalekiego Wschodu "Tai Shan"2007Wydział Archeologiipokażskn.adw@gmail.com>>>

Koło Naukowe Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych2007Wydział Nauk Ekonomicznychpokażknigiae@wne.uw.edu.pl>>>

Warszawskie Koło Norwidologiczne2007Wydział Polonistykinorwid.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Prawa Sportowego "Ius et Sport"2007, 2012 (reakt.) Wydział Prawa i Administracjiius.et.sport@gmail.com>>>

Koło Badaczy Literatury2008Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologiipokażkbl2008@kbl.pdg.pl>>>

Przyrodnicze Interdyscyplinarne Koło Studenckie2008Kolegium MISMaPkn.sciema@gmail.com>>>

Koło Naukowe Biologii Ewolucyjnej2008Wydział Biologiipokażkn.biologii.ewolucyjnej@gmail.com>>>

Gazeta Studencka-Praktyczna Szkoła Dziennikarstwa2008W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowychredakcja@studencka.pl>>>

Koło Naukowe Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych2008Wydział Prawa i Administracjipokażkonusig.wpia@gmail.com>>>

Koło Naukowe Praktyki Prawniczej2008, 2017 (reakt.) Wydział Prawa i Administracjipip.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Immunologii2008, 2015 (reakt.) Wydział Biologiikolo_immunologii.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Studentów Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego "Intercultural Communication"2008, 2012 (reakt.) CKNJOiEEukknja_intercom.kn@uw.edu.pl>>>

Dziennikarski Klub Sportowy2008Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologiid-k-s@googlegroups.pl>>>

Koło Naukowe Chemii Biologicznej "Nukleotyd"2008Centrum Nowych Technologiipokażnukleotyd@cent.uw.edu.pl>>>

Grupa Teatru Portugalskiego Uniwersytetu Warszawskiego Pisca-Pisca2008Wydział Neofilologii>>>

Japonistyczne Koło Naukowe "Maru"2008Wydział Orientalistycznykolonaukowemaru@gmail.com>>>

Studenckie Koło Naukowe Etologii i Psychologii Behawioralnej2008Wydział Psychologiipokażetologia.kn@uw.edu.pl; ethofamily@gmail.com>>>

Warszawskie Koło Leksykograficzne2008Wydział Polonistykileksykografowie.kn@uw.edu.pl>>>

Studenckie Koło Naukowe "eu4you"2008W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowycheu4you.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Prawa Rynków Kapitałowych2008, 2013 (reakt.) Wydział Prawa i Administracjipokażinfo@knprk.com.pl>>>

Koło Śródziemnomorskie2008, 2019 (reakt.) Wydział "Artes Liberales"r.mediterranea.al@gmail.com>>>

Polonistyczne Koło "Sztuka jako ekstaza wyobraźni"2008Wydział Polonistykiekstaza.wyobrazni@vp.pl>>>

Koło Naukowe Ekonomicznej Analizy Prawa "Law & Economics"2008, 2021 (reakt.) Wydział Prawa i Administracjilawandeconomics@gmail.com>>>

Terra Litteraria - Koło Geografów Literatuty2008Wydział Polonistykiterralitteraria@wp.pl>>>

Koło Naukowe Historii Muzyki Uniwersytetu Warszawskiego2008, 2021 (reakt.) Wydział Nauk o Kulturze i Sztuceknhm.kn@uw.edu.pl>>>

Międzywydziałowe Towarzystwo Naukowe Badań i Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego "HUMANICA"2008Wydział Historiipokażkn.humanica@uw.edu.pl>>>

Studenckie Koło Naukowe "Iluminacja"2008Wydział Polonistykipokażiluminacja.wschodem@gmail.com>>>

Międzywydziałowe Koło Nauk o Państwie, Prawie i Polityce "Centesimus Annus"2008W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowychpokażca.kn@uw.edu.pl>>>

Kocioł Bałkański - Studenckie Koło Naukowe2009W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowychkociol.balkanski@gmail.com>>>

Koło Naukowe im.Klemensa Lothara księcia von Metternicha Uniwersytetu Warszawskiego2009W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych>>>

Koło Naukowe Recepcji Antyku "Ars Antica"2009, 2017 (reakt.) Wydział Archeologiiars-antica.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Prawa Nieruchomości2009, 2019 (reakt.) Wydział Prawa i Administracjiresimmobiles@wpia.uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Biologii Syntetycznej "Genesis"2009, 2021 (reakt.) Wydział Biologiiskn.genesis@uw.edu.pl>>>

Miedzywydziałowe Koło Kultury Tybetu2009, 2014 (reakt.) Wydział Polonistykikolo.tybetu.uw@gmail.com>>>

Studenckie Koło Naukowe Wspierania Rozwoju Osobowości "Progres"2009Wydział Psychologiisknprogres@gmail.com>>>

Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego2009W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowychpokażkolonaukowebw@gmail.com>>>

Koło Studiów Strategicznych2009, 2016 (reakt.) W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowychkolo@strategia.ism.org.pl; strategia.kolo@gmail.co>>>

Koło Naukowe Geoinformatyki i Teledetekcji2009Wydział Geografii i Studiów Regionalnychpokażtelegeo.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Literatury i Kultury Modernizmu2009Wydział Polonistykipokażklikmodernizm.kn@uw.edu.pl>>>

Prawniczy Akademicki Klub Turystyczny "PAKT"2009Wydział Prawa i Administracjipokażpakt1977@gmail.com>>>

"Eurotic"2009Centrum Europejskie>>>

Koło Wschodu Starożytnego "bīt ummāni"2009, 2020 (reakt.) Wydział Orientalistycznypokażkwswouw@gmail.com>>>

Koło Tłumaczy Literatury Włoskiej2009Wydział Neofilologiikolotlumaczy@gmail.com>>>

"BARYŁKA"2009Wydział Geologiibarylka.kn@uw.edu.pl>>>

Teatr Polonistyki UW im. Eligiusza Szymanisa2009Wydział Polonistykipokażteatrpolon.kn@uw.edu.pl>>>

Transanima - Koło Naukowe Animacji Miedzykulturowej2009Wydział Pedagogicznypokażtransanima@gmail.com>>>

Genderowo-Queerowe Koło Naukowe2009Wydział Polonistykigender.queer.kn@uw.edu.pl>>>

Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego "Interakcje"2009Wydział Polonistykipokażinterakcjeuw@gmail.com>>>

Koło Naukowe Niemcy w Stosunkach Międzynarodowych2009W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowychknnwsm@gmail.com>>>

Studenckie Koło Naukowe "Bocmok"2009W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowychsknbocmok@gmail.com>>>

Koło Naukowe Ekonomii Instytucjonalnej2009Wydział Nauk Ekonomicznychknei.uw@gmail.com>>>

Międzywydziałowe Studenckie Koło Zarządzania Technologiami2009Wydział Zarządzania>>>

Koło Naukowe Historii Ligi Narodów i Organizacji Narodów Zjednoczonych2010W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych>>>

Telewizyjne Koło Naukowe WDiNP2010W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych>>>

Kryminologiczne Koło Naukowe im. Stanisława Batawii2010, 2013 (reakt.) Wydział Prawa i Administracjipokażkkn.batawia.wpia.uw@gmail.com>>>

Koło Naukowe Kryminalistyki "KNK"2010Centrum Nauk Sądowychkolonaukowekryminalistyki@gmail.com>>>

Studenckie Koło Psychologii Organizacji i Pracy2010Wydział Psychologiipokażskpop@psych.uw.edu.pl; sknpoip.psychuw@gmail.com>>>

Koło Naukowe Notabene2010W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowychpokażredakcja@notabene.org.pl>>>

LET'S BE COMMUNICATIVE2010W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowychletsbecommunicative@gmail.com>>>

Klub Czytelniczy Kolacje Literackie2010Wydział Polonistyki>>>

Koło Naukowe Statystyki Stosownej i Ekonometrii2010, 2017 (reakt.) Wydział Nauk Ekonomicznychknssie@wne.uw.edu.pl>>>

Międzywydziałowe Koło Teatrologiczne "Filologów i Innych"2010Wydział Polonistyki>>>

Koło Naukowe "PhotoBook"2010, 2017 (reakt.) Wydział Dziennikarstwa. Informacji i Bibliologiikn.photobook@gmail.com>>>

Książę i Żebrak2010Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii>>>

Koło Naukowe Prawa Francuskiego i Romańskiej Kultury Prawnej2010, 2017 (reakt.) Wydział Prawa i Administracjiknprfr@gmail.com>>>

Koło Naukowe Językoznawstwa Japońskiego "Gokuraku"2010Wydział Polonistyki>>>

Koło Naukowe Fennistów "Majakka"2010Wydział Neofilologiipokażknfmajakka@gmail.com>>>

Koło Naukowe im. Juliusza Słowackiego2010Wydział Polonistykipokażknjsuw@gmail.com>>>

Koło Naukowe Padmaćakra2010, 2022 (reakt.) Wydział Orientalistycznyrasa.mandala.uw@gmail.com>>>

Międzywydziałowe Koło Naukowe "Ludus"2010Wydział Pedagogicznyludus.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe "Niewinni Dziennikarze"2010Wydział Polonistykipokażniewinni.czarodzieje.uw@gmail.com>>>

"Studenci.Lokalnie!"2010CSSTiRLmakrolista@gmail.com; studenci.lokalnie@gmail.com>>>

Koło Naukowe Współpracy Polsko-Niemieckiej2010Wydział Pedagogiczny>>>

Koło Naukowe Poetyki i Teorii Literatuty2010Wydział Polonistykikolo.poetyki@gmail.com>>>

Koło Mickiewiczologiczne Uniwersytetu Warszawskiego2010Wydział Polonistykimickiewicz.kn@uw.edu.pl>>>

Queer UW2011Ośrodek Studiów Amerykańskichpokażkontakt@queer.uw.edu.pl>>>

Uczelniana Organizacja Studentów na Rzecz Racjonalnej Polityki Narkotykowej w Polsce2011W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych>>>

Hist-Lista UW2011Wydział Historyczny>>>

Koło Naukowe Optyki i Fotoniki2011Wydział Fizykipokażknof-board@uw.edu.pl>>>

Chór Wydziału Pedagogicznego2011Wydział Pedagogiczny>>>

Koło Naukowe Fizyki Matematycznej2011Wydział Matematyki, Informatyki i Mechanikipokażknfm@mimuw.edu.pl>>>

Tekstozoficzne Koło Naukowe2011Wydział Polonistyki>>>

Koło Międzynarodowych Studiów nad Afryką oraz Bliskim i Środkowym Wschodem2011, 2014 (reakt.) W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowychknabw2014@gmail.com>>>

"Koło Młodych Dyplomatów"2011W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowychpokażkolo.mlodych.dyplomatow@gmail.com>>>

Koło Naukowe Obliczeniowych Strategii Rynkowych "E-Commerce"2011Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki>>>

Koło Naukowe Ekonomii Eksperymentalnej2011Wydział Nauk Ekonomicznychknee@wne.uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Baśni, Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej i Fantastyki2011Wydział Polonistykik.basni.uw@gmail.com>>>

Koło Naukowe Zagranicznych Systemów Medialnych2011Wydział Dziennikarstwa i Nauk Poliycznych>>>

Koło Naukowe Debaty Ekonomicznej2011Wydział Nauk Ekonomicznychknde@wne.uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Prawa Spółek Wydziału Prawa i Administracji UW2011Wydział Prawa i Administracjipokażknps.wpia.uw@gmail.com>>>

Koło Naukowe Algebry i Teorii Kategorii.2011Wydział Matematyki, Inormatyki i Mechanikipokażknatk@mimuw.edu.pl>>>

Międzywydziałowe Koreanistyczne Koło Naukowe2011Wydział Orientalistycznysociology.oriental.culture.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Korespondencji Sztuk2011, 2015 (reakt.) Wydział Polonistykipokaż>>>

Studenckie Koło Naukowe Pracy i Zabezpieczenia Społecznego "Solidaritatis"2011W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowychpokażsolidaritatis@gmail.com>>>

Koło Naukowe Praktyk Transmedialnych2011Wydział Polonistyki>>>

Koło Naukowe Turcji i Bliskiego Wschodu Uniwersytetu Warszawskiego2011W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych>>>

Studenckie Koło Historii Architektury i Urbanistyki Uniwersytetu Warszawskiego2011Wydział Historyczny>>>

Koło Naukowe Po(d)gląd2011Wydział Pedagogiczny>>>

Koło Naukowe "Europa Nova"2011Centrum Europejskiepokażeuropa.nova.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Socjologii Publicznej2011Wydział Socjologiipokażsocjologia.publiczna@gmail.com>>>

Uniwersytecki Klub Fotografii Lotniczej2011Wydział Historycznyukf.kn@uw.edu.pl>>>

Studenckie Koło Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego2011Wydział Biologiipokażskos.uw@gmail.com>>>

Koło Kultury Staropolskiej2011Kolegium MISHpokażkulturastaropolska@gmail.com>>>

Koło Naukowe Prawa Energetycznego2011, 2021 (reakt.) Wydział Prawa i AdministracjiIkneip.kn@uw.edu.pl>>>

Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii "DIALOG"2011Wydział Psychologiipokażskndialog@psych.uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Iberystów "Transatlantyk"2011Wydział Neofilologii>>>

Koło Naukowe "Dobro Wspólne"2011Wydział Prawa i Administracjikn.dobro.wspolne@wpia.uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Public Relations2011, 2019 (reakt.) Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologiidziewieckiszymon@gmail.com>>>

Grupa Artystyczna Studentów Kolegium MISH2011Kolegium MISHGrupaartystyczna.mish@gmail.com>>>

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Ochrony Zabytków2011Kolegium MISHiknoza@gmail.com>>>

Koło Naukowe Prawa Upadłościowego i Naprawczego "Sindictus"2011Wydział Prawa i Administracji>>>

Koło Naukowe Tłumaczy "In traductione veritas"2011Wydział Neofilologiitraductores.kn@uw.edu.pl>>>

Forum Kół Naukowych Kolegium MISH UW2011Kolegium MISH fkn@gmail.com>>>

Centrum Rekonstrukcji2011Wydział Historyczny>>>

Studenckie Koło Naukowe Propagowania i Wspierania Specjalistycznych Technik Badawczych "Excalibur"2011, 2021 (reakt.) Wydział Archeologiiexcalibur.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Teorii Literatury "Parabaza"2011, 2019 (reakt.) Wydział Polonistykipokażkntl.parabaza@gmail.com>>>

Koło Naukowe Literatury Najnowszej2011Wydział Polonistyki>>>

Sedno - Gazeta Studencka2011W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowychredakcja@gazeta-sedno.pl>>>

Koło Naukowe WIDOKI2011Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii>>>

Koło Naukowe Tektoniki Stosowanej2011Wydział Geologiitektonika.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Biologii Medycznej "Antidotum"2011, 2022 (reakt.) Wydział Biologiipokażbiolmed.uw@gmail.com>>>

Studenckie Koło Oświeceniowe2012Wydział Polonistykisko.kn@uw.edu.pl>>>

Studenckie Koło Naukowe Optyki Okularowej i Optometrii2012Wydział Fizyki>>>

Koło Naukowe Topologii Algebraicznej2012Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki>>>

Koło Edytorskie2012Wydział Polonistykikoloedytorskie.polon@gmail.com>>>

Neolatynistyczne Koło Translatorskie "Res Publica Literaria"2012Wydział Polonistyki>>>

Studenckie Koło Naukowe "Ametyst G.E.M."2012, 2019 (reakt.) Wydział Geologiipokażametyst.uw@gmail.com>>>

Koło Naukowe "Antropoiberica"2012Wydział Neofilologiipokażantropoiberica@gmail.com>>>

Koło Filozofii Umysłu UW2012, 2017 (reakt.) Wydział Filozofii kolo.fu.uw@gmail.com>>>

Koło Naukowe American Studies Student Project2012, 2016 (reakt.) Wydział Neofilologii>>>

Law & Art2012Wydział Prawa i Administracjipokażlaw.art.uw@gmail.com>>>

Koło Naukowe Kina Włoskiego2012Wydział Neofilologii>>>

Koło Koptologiczne "SZOSZ"2012Wydział Polonistyki>>>

Młodzi dla Polski UW2012Wydział Historyczny>>>

URBANOVA - Akademickie Forum Planowania Przestrzennego i Urbanistyki2012Kolegium MISMaP>>>

Koło Naukowe Bioinformatyki i Biologii Systemów2012Wydział Matematyki, Informatyki i Mechanikipokażbibs.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe "The Cheerful Hamlets"2012Wydział Neofilologiipokażhamlets.kn@gmail.com>>>

Koło Naukowe Dziennikarstwa i PR Mody2012Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologiimoda.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Prawa i Gospodarki Chin2012Wydział Prawa i Administracjipokażknpigch@gmail.com>>>

Grupa Teatralna Kantharos2012Wydział Polonistyki>>>

Interdyscyplinarne Koło Romantyzmu Europejskiego2012Wydział Polonistykiromantyzmeuropejski@gmail.com>>>

Koło Naukowe "Nanorurki"2012Wydział Fizykipokażkn.nanorurki@fuw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Studentów Fotografii "Klatka B"2012, 2017 (reakt.) Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologiipokażklatka.b.uw@gmail.com>>>

Diachroniczne Koło Naukowe "Twarde Jery"2012Wydział Polonistykipokaż->>>

Towarzystwo Miłośników Kultury Arabskiej "MARHABA"2012Wydział Orientalistycznypokażmarhaba.kn@uw.edu.pl>>>

Klub Debat Oksfordzkich2012W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowychklubdebatoksfordzkich.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Fizyki Medycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego2012Wydział Fizykipokażknfm@fuw.edu.pl>>>

Interdyscyplinarne Koło Turniejów Naukowych UW2012W. Fizyki, W. Matematyki, Informatyki i Mechanikipokażrover@okwf.fuw.edu.pl>>>

Koło Naukowe "Teraz Indie"2012W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych>>>

Koło Muzyki Współczesnej2012, 2016 (reakt.) Wydział Historyczny>>>

Koło Naukowe "Petrycy"2012Wydział Filozofii i Socjologiipetrycy.kn@uw.edu.pl>>>

Interdyscyplinarne Koło Myśli Prawnej Sapere Aude2012Wydział Prawa i Administracjipokażikmp.sapereaude@gmail.com>>>

Koło Naukowe Logiki i Argumentacji Prawniczej2012, 2021 (reakt.) Wydział Prawa i Administracji>>>

Towarzystwo Naukowe Relacji Międzyludzkich2012W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych>>>

Dramatyczne Koło Naukowe2012Kolegium MISHdramatyczne@gmail.com>>>

Koło Naukowe Geologii Eksperymentalnej i Terenowej "ExTerra"2013, 2019 (reakt.) Wydział Geologiipokażexterra.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Parazytologii2013, 2022 (reakt.) Wydział Biologii>>>

Koło Fantastyki i Gier Uniwersytetu Warszawskiego2013Wydział Polonistyki>>>

Koło Naukowe Skandynawistyki Glada Älgen2013Wydział Lingwistyki Stosowanejglada.algen.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Dokumentaliści2013Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii>>>

Koło Naukowe Archeologii Podwodnej2013Wydział Archeologiipokaż->>>

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Antropologii Publicznej i Zaangażowanej2013Wydział Historycznypokażiknapiz@gmail.com>>>

Koło Porównawcze Europy Środkowo-Wschodniej2013Wydział Lingwistyki Stosowanej>>>

Koło Naukowe Pedagogiki Włączającej "TROP" [Terapia, Rewalidacja, Organizacja, Profilaktyka]2013Wydział Pedagogiczny>>>

Studenckie Koło Naukowe Kierunek: Rozwój2013Wydział Pedagogicznypokażskn_kierunekrozwoj@wp.pl>>>

Koło Naukowe Otwartych Systemów Operacyjnych2013Wydział Matematyki, Informatyki i Mechanikioso.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Financial Computing2013Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki>>>

Koło Naukowe Geografii Politycznej i Geopolityki "Poligeos"2013Wydział Geografii i Studiów Regionalnychpoligeos.kn@uw.edu.pl>>>

Colloquia Ethica2013Wydział Polonistyki>>>

Koło Naukowe Polskiej Służby Zagranicznej2013W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowychpsz.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Muzyki Filmowej2013Wydział Historyczny>>>

Koło Naukowe Programowania Gier Komputerowych2013Wydział Matematyki, Informatyki i Mechanikiprogry@mimuw.edu.pl>>>

Klub Wystąpień Publicznych UW2013Wydział Pedagogicznyklub.wp.uw@gmail.com>>>

Koło Naukowe "Futbol i Polityka"2013, 2017 (reakt.) W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowychfutbol@uw.edu.pl>>>

University of Warsaw Journal of Comparative Law2013Wydział Prawa i Administracjipokażuwjcl@wpia.uw.edu.pl; uwjcl@uw.edu.pl>>>

Inicjatywa2013W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowychinicjatywa.kn@uw.edu.pl>>>

"ŁAM!" Studenckie Koło Naukowe Wydań i Przekładów Literatury2014Wydział Polonistykipokażkolo-lam.kn@uw.edu.pl>>>

Studenckie Koło Filmowe "Outside Hollywood"2014Instytut Ameryk i Europy>>>

Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki Uniwersytetu Warszawskiego2014Wydział Filozofii i Socjologiipokażknsk.uw@gmail.com>>>

Studenckie Koło Biofizyki Molekularnej2014, 2019 (reakt.) Wydział Fizykipokażkolo.biofizyki.molekularnej@gmail.com>>>

Penitencjarne Koło Naukowe "Nić Ariadny"2014W. Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacjiariadna.kn@gmail.com; kolo.penitencjarne.uw@gmail.>>>

Koło Naukowe Ochrony Praw Człowieka i Praw Pacjenta2014W. Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji>>>

Studenckie Koło Naukowe Psychologii Społecznej "Proces"2014Wydział Psychologiiproces.skn@gmail.com>>>

Koło Naukowe "Latin Beat"2014, 2022 (reakt.) Wydział Neofilologii>>>

Studencka Inicjatywa Narkopolityki2014, 2017 (reakt.) Wydział Filozofii i Socjologii>>>

Koreanistyczne Koło Artystyczno-Naukowe2014Wydział Orientalistyczny>>>

Koło Naukowe Prawa Rolnego i Żywnościowego2014Wydział Prawa i Administracjirolneizywnosciowe.kn@gmail.com>>>

Koło Naukowe Literatury Kobiet2014, 2022 (reakt.) Wydział Polonistykiliteraturykobiet.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Cyberpsychologii2014Wydział Psychologiipokażcyberpsychologia@gmail.com>>>

Koło Naukowe Negocjacji Międzynarodowych2014W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowychkolo.negocjacji@gmail.com>>>

Klub Przyjaciół Siódmej Sztuki2014Wydział Polonistyki>>>

Koło Kreatywnej Myśli Politycznej "Tak. Nie. Nie wiem."2014W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowychtylkoaktywni@gmail.com>>>

Koło Naukowe Ciało i Etyka2014Wydział Neofilologii>>>

Koło Naukowe Prawa Bezpieczeństwa Narodowego "Tibi Patria"2014Wydział Prawa i Administracjipokażtibipatria@gmail.com>>>

Chór Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego2014Wydział Matematyki, Informatyki i Mechanikipokażchor@mimuw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Bioetyki2014, 2019 (reakt.) Wydział Filozofiipokażinfo.kolo-bioetyka@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe "Lobbing"2014W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowychlobbing.kn@uw.edu.pl>>>

Studenckie Koło Naukowe Dialogu i Współpracy ze Wschodem2014Wydział Lingwistyki Stosowanejskndiwzw@gmail.com>>>

"Get Ready" - Koło Naukowe Zarządzania Sportem2015Wydział Zarządzaniagetreadykontakt@gmail.com>>>

Translatoryczne Koło Naukowe Katedry Ukrainistyki UW2015Wydział Lingwistyki Stosowanejtranslatoryczne.kn@gmail.com>>>

Studenckie Koło Naukowe w Zakresie Badań Chemii Supramolekularnej i Nanotechnologii (SANA)2015Wydział Chemiisana@chem.uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe "Warsztaty Prawnicze"2015Wydział Prawa i Administracjipokażknwarsztatyprawnicze@gmail.com>>>

University of Warsaw Student Business Club2015Wydział Prawa i Administracjikontakt.uwbc@gmail.com>>>

Koło Naukowe Studentów Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego UW Langues et Cultures (LEC)2015CKNJOiEElangues.et.cultures@wp.pl>>>

Koło Naukowe URBS MODERN2015W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych>>>

Koło Naukowe Sekcji Japońskiej ILS - Nippo2015Wydział Lingwistyki Stosowanejpokażnippo.kn@uw.edu.pl>>>

Studenckie Koło Naukowe Judaistów Uniwersytetu Warszawskiego2015Wydział Historiipokażjudaistyka.kn@uw.edu.pl >>>

Koło Naukowe Studentów Wydziału Lingwistyki Stosowanej - Dialog Kultur2015Wydział Lingwistyki Stosowanejdialogkultur.uw@gmail.com>>>

Koło Naukowe Fizyki Matematycznej2015Wydział Fizykipokażknfizmat@fuw.edu.pl>>>

Studenckie Koło Naukowe "Semiotyka filmu"2015Wydział Artes Liberales>>>

Koło Naukowe Negocjacji Uniwersytetu Warszawskiego2015Wydział Nauk Ekonomicznychnegocjacje.kn@uw.edu.pl>>>

Business and Science Club2015Wydział Zarządzania>>>

Studenckie Koło Naukowe Egiptologów Neheh2015Wydział Orientalistycznyneheh.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Analiz Medioznawczych2015Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologiipokażanalizymedioznawcze.kn@uw.edu.pl>>>

"La Bohème"2015Wydział Neofilologii>>>

Operowe Koło Naukowe2015Wydział Historycznyoperowekolouw@gmail.com>>>

Koło naukowo-artystyczne "no title WORK"2015Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologiinotitlework@gmail.com>>>

Koło Klasycznej Filozofii Niemieckiej2015Wydział Filozofii i Socjologii>>>

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Ekonomii Politycznej i Instytucjonalnej2015Wydział Nauk Ekonomicznychekonomiapolityczna.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe PromienioTwórczy2015Wydział Chemiipromieniotworczy@chem.uw.edu.pl>>>

Sztuka włoska w tłumaczeniu2015Wydział Neofilologiipokażswwt.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Dziennikarstwa Śledczego2015Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii>>>

SKN Neuropsychologii i Psychofizjologii2015Wydział Psychologiikoloneurouw@gmail.com>>>

Koło Naukowe Chemii Związków Biologicznie Czynnych "Salamandryna"2015Wydział Chemiipokażsalamandryna@gmail.com>>>

Koło Fantastyki i Gier Uniwersytetu Warszawskiego2015Wydział Prawa i Administracjipokażkfiguw@gmail.com>>>

Studenckie Koło Naukowe "CLIL Teachers' International Collaboration Project"2015Wydział Pedagogiczny>>>

Zespół Prawa Latynoamerykańskiego2015Wydział Prawa i Administracjiwarsawlatinconvention@gmail.com>>>

Koło Naukowe Literatury Latynoamerykańskiej2015Wydział Neofilologiipokażkolo.lit.lat.uw@gmail.com>>>

Portugalistyczne Koło Tłumaczeniowe "Amor-Não-Me-Deixes"2015Wydział Neofilologiianmd.uw@gmail.com>>>

Studenckie Koło Naukowe Archeozoologii2015Wydział Historycznysknarcheozoologii@gmail.com>>>

"Colloquium Legale"2016Wydział Prawa i Administracjipokaż->>>

Koło Naukowe Filozofii Antropologicznej Uniwersytetu Warszawskiego2016Wydział Filozofii i Socjologii>>>

Studenckie Koło Naukowe Dialogu Społecznego2016W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych>>>

Koło Naukowe Historii Prawa "Iustitias Vestras Iudicabo"2016Wydział Prawa i Administracjipokażiustitiasvestrasiudicabouw@gmail.com>>>

Koło Naukowe Uczenia Maszynowego2016Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki>>>

Studenckie Koło Naukowe Warszawskiej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej2016W. Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacjiwspr.kn@uw.edu.pl>>>

"Drgania" Koło Naukowe Dokumentu Multimedialnego2016Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologiidrgania.uw@gmail.com>>>

Koło Niderlandystów2016, 2023 (reakt.) Wydział Neofilologiikoloniderlandystow@uw.edu.pl>>>

Naukowe Koło Wczesnej Edukacji2016Wydział Pedagogiczny>>>

University of Warsaw Boat Club2016Wydział Fizykiwioslarzeuw@gmail.com>>>

Studenckie Koło Naukowe ISHA (International Students of History Association Warsaw) Uniwersytetu Warszawskiego2016Wydział Historiipokażisha.warsaw@gmail.com>>>

Studenckie Koło Innowacji i Transferu Technologii "INIT"2016Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologiipokażkontakt@skinit.pl>>>

Koło Naukowe Prawo i Wschód2016Wydział Prawa i Administracjiknpiupw@gmail.com>>>

Koło Naukowe Studentów Rozwoju Regionalnego i Studiów Miejskich "Geospatia"2016Wydział Geografii i Studiów Regionalnychpokaż>>>

Koło Naukowe Krytyki Teatralnej i Filmowej2016Wydział Polonistykipokaż->>>

Studenckie Koło Naukowe Badania Gier "ALEA"2016Wydział "Artes Liberales">>>

Latynoamerykańskie Koło Naukowe BreezBlo2016Centrum Studiów Latynoamerykańskich>>>

Koło Naukowe Prawa Rodzinnego i Spadkowego2016, 2020 (reakt.) Wydział Prawa i Administracjipokażknpris.wpiauw@gmail.com>>>

Glottodydaktyczne Koło Naukowe "mUWimy po polsku"2016Wydział Polonistykipokażglottodydaktyczne.kn@student.uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe "Inter Partes"2016Wydział Prawa i Administracjiinterpartes.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Młodej Literatury "Feerie"2016Wydział Polonistykifeerie@onet.pl>>>

Koło Naukowe Filozofii Nauki "Philosophia Scientiae"2016Wydział Fizykifilozofianaukiuw@fuw.edu.pl>>>

Grupa Przekładu Literackiego Book to World2016Wydział Neofilologii>>>

Studencki Klub Międzyepokowych Badań Historycznych2017Wydział Historiipokażkontakt.skmbh@gmail.com>>>

Koło Naukowe Botaniki2016Wydział Biologiipokażkn.botaniki.uw@gmail.com>>>

Koło Naukowe Geologów Naftowych2016Wydział Geologiiaapg.warsaw@gmail.com>>>

Międzywydziałowe Koło Naukowe Historii Myśli Konserwatywnej UW2016Wydział Historyczny>>>

Studenckie Koło Archeologii Naukowej "Skan Vestigium"2017Wydział Archeologiipokażskanvestigium.uw@gmail.com>>>

Koło Kultury Włoskiej2017Wydział Neofilologii>>>

Koło Naukowe Animal Studies Uniwersytetu Warszawskiego2017Wydział "Artes Liberales"knanimalstudies@gmail.com>>>

Koło Naukowe Prawa Ochrony Środowiska2017Wydział Prawa i Administracji>>>

Akademickie Obserwatorium "Atena"2017W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych>>>

Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej UW2017Wydział Prawa i Administracjipokażknkpuw@gmail.com>>>

Koło Naukowe Ius et limes2017Wydział Prawa i Administracji>>>

Koło Edukacji dla Różnorodności "Dialog"2017Wydział Pedagogiczny>>>

Amerykanistyczne Koło Naukowe2017Instytut Ameryk i Europy>>>

Koło Euroatlantyckie2017W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowycheuroatlantyckie@gmail.com>>>

Studenckie Koło Współpracy Polska-Wschód2017W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowychskwpwuw@gmail.com>>>

Koło Analiz Międzynarodowych UW2017W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowychkoloanalizuw@gmail.com>>>

Koło Naukowe Literatur Eksperymentalnych2017Wydział Polonistykiknliteratureksperymentalnych@gmail.com>>>

Międzykierunkowe Koło Naukowe Studiów nad Buddyzmem2017Wydział Orientalistycznybudda.orient@uw.edu.pl>>>

Teatr Naprzeciwko2017Wydział Pedagogicznyteatrpedagog.info@gmail.com>>>

Koło Naukowe Skutecznej Komunikacji2017Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii>>>

Koło Naukowe "Sens Życia"2017W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych>>>

Koło Naukowe Forum Myśli Geopolitycznej2017W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych>>>

Studenckie Koło Naukowe Debat Oksfordzkich UW2017Wydział Prawa i Administracjipokażdebatyoksfordzkieuw.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Dziennikarskie MAGIEL UW2017, 2021 (reakt.) Wydział Polonistyki>>>

Koło Naukowe Ekonomii Międzynarodowej2017Wydział Zarządzania>>>

Akademickie Koło Teatralne Obnażania Prawa2017Wydział Prawa i Administracji>>>

Studenckie Koło Dydaktyki Historii2017Wydział Historiipokażskdh.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Dziennikarskie "Opętani Życiem"2017Wydział Polonistyki>>>

Studenckie Koło Naukowe im. Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit2017Wydział Prawa i Administracjipokażkuczalska.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Nauakowe In Altum2017Wydział Prawa i Administracjipokażinaltum.wpia.uw@gmail.com>>>

Koło Naukowe Finansów Obliczeniowych2017Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki>>>

Koło Naukowe Prawa Mediów2017Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii>>>

Humanistyczne Koło Dyskusyjne UW2017Wydział Filozofii i Socjologii>>>

Międzywydziałowe Koło Językoznawstwa Synchronicznego2017Wydział Polonistykisynchronisci@gmail.com>>>

Koło Naukowe Uniwersyteckiego Rozwoju2017W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych>>>

The Rafal Lemkin International Law Society2017Wydział Prawa i Administracji>>>

Koło Naukowe Badania i Tworzenia Filmów "Cięcie"2018Wydział "Artes Liberales">>>

Koło Naukowe Polskiej Myśli Politycznej2018W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych>>>

OrientOrkiestra2018Wydział Orientalistycznyorientorkiestra@gmail.com>>>

Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Uważni na Miasto2018W. Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacjiuwazninamiasto@gmail.com>>>

Koło Naukowe Prawa Przedsiębiorców2018Wydział Prawa i Administracji>>>

Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii WPIA UW "KNPNT"2018Wydział Prawa i Administracjipokażnowetechnologie.edu@gmail.com>>>

Koło Naukowe Geologii Inżynierskiej i Geoinformatyki2018Wydział Geologii>>>

Koło Naukowe "Między Wschodem a Zachodem"2018Wydział "Artes "Liberales">>>

Koło Naukowe Komparatystyki Literackiej2018Wydział Neofilologii>>>

Akademickie Koło Analizy Poetologicznej "AKAPIT"2018Wydział Polonistyki>>>

Akademicki Klub Polonijny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW2018W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych>>>

Koło Naukowe Europejskich Studiów Optometrii i Optyki Okularowej UW "RETINA"2018Wydział Fizykiretinauw@gmail.com>>>

Studenckie Koło Naukowe Mindfulness2018, 2020 (reakt.) Wydział Psychologii>>>

Koło Naukowe Socjologii Etniczności2018Wydział Filozofii i Socjologii>>>

Studenckie Koło kultury Hip-Hop2018Wydział Polonistyki>>>

Studenckie Koło Naukowe "Zrozumieć Manipulację Językową"2018Wydział Neofilologii>>>

Koło Badań Nad Nowym Autorytaryzmem2018Wydział "Artes Liberales"kbna.uw@gmail.com>>>

Koło Naukowe Badań nad Dyskursem2018Wydział Socjologii>>>

Koło Naukowe European Horizons - University of Warsaw2018Wydział Prawa i Administracjipokażwarsaw@europeanhorizons.org>>>

Koło Naukowe MedTech UW2018Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologiipokażkonrad.zielinski.01@gmail.com>>>

Koło Naukowe Polityki Gospodarczej2018, 2022 (reakt.) Wydział Nauk Ekonomicznychknpg@wne.uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Prawa Zobowiązań2018Wydział Prawa i Administracji>>>

Koło Naukowe Neuroinformatyki2018Wydział Fizykipokażkn.neuro@fuw.edu.pl>>>

Klub Żeglarski Uniwersytetu Warszawskiego2018Wydział Prawa i Administracjiklubzeglarski@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Data Science UW2018Wydział Nauk Ekonomicznychpokażwozniakmichal7@gmail.com>>>

Koło Młodej Literatury2018Wydział Polonistykipokażmlodaliteratura.kn@uw.edu.pl>>>

Klub Filmowy im. Jolanty Słobodzian2018, 2022 (reakt.) Wydział Polonistykiklubslobodzian@gmail.com>>>

Koło Naukowe Języka Migowego i Kultury Głuchych2018Wydział Polonistykikolomigoweuw@gmail.com>>>

Koło Naukowe Programowania Robotów2018Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki>>>

Koło Naukowe Miast i Urbanizacji2018Wydział Geografii i Studiów Regionalnychpokażmiasta.i.urbanizacja.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe " Chess-nuts "2018Wydział Fizykimoldroc1@gmail.com>>>

Koło Naukowe "KLIN"2018Wydział Lingwistyki Stosowanej>>>

Koło Naukowe Polityki Oświatowej2018Wydział Pedagogicznyknpolitykioswiatowej@gmail.com>>>

W.E.I.R.D.2018Instytut Europy i Ameryk>>>

Koło Naukowe Pracy Socjalnej2019W. Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji>>>

Koło Naukowe Cyberprzestrzeni i Social Media2019Wydział Prawa i Administracjipokażkn.cism@gmail.com>>>

Studenckie Koło Naukowe Badań nad Pseudonauką "Principiis Obsta"2019Wydział Psychologii>>>

Koło Naukowe "Areté2019Wydział Prawa i Administracji>>>

Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych 2019W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowychpokażinfo@sknsz.pl>>>

Studenckie Koło Naukowe "Meta-Socjologii"2019Wydział Filozofii i Socjologii>>>

Koło Naukowe Geografii Regionalnej i Politycznej2019Wydział Geografii i Studiów Regionalnychpokażregionalnaipolityczna.wgsr@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Studenci dla Rzeczypospolitej UW2019W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowychpiotr.borkowski@gmail.com>>>

Koło Naukowe Socjologii Jakościowej SOJA2019Wydział Filozofii i Socjologiipokażkn.soja@gmail.com>>>

Koło Naukowe "Ex Oriente Lux"2019Wydział Prawa i Administracjipokażr.mystek@student.uw.edu.pl>>>

Studenckie Koło Naukowe Informatyki i Programowania2019Wydział Fizyki>>>

Suicydologiczne Koło Naukowe "SKoN"2019Wydział "Artes Liberales">>>

Koło Naukowe Neuronauk i Sztucznej Inteligencji2019Wydział Filozofii i Socjologii>>>

Koło Naukowe Pedagogiki Kreatywnej2019Wydział Pedagogicznypokażpedagogikakreatywna.kn@uw.edu.pl>>>

Collegium Phonologicum2019Wydział Neofilologii>>>

Founders Forge2019Wydział Matematyki, Informatyki i Mechanikipokażforge@mimuw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Parazytologii Medycznej "Redia"2019Wydział Biologii>>>

EUROPA - CULTURE URBIUM Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej WGiSR UW2019Wydział Geografii i Studiów Regionalnych>>>

Koło Biologii Mikroorganizmów2019Wydział Biologiikbmikro@gmail.com; g.ostrowski@student.uw.edu.pl>>>

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju2019W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowychpokaż07052021conference@gmail.com>>>

Koło Naukowe Edytorstwa Muzycznego2019Wydział Historiipokażem.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Strefa PR2019Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologiipokażstrefapr@gmail.com>>>

Koło Naukowe Białego Wywiadu2019Wydział Prawa i Administracjipokażknbialywywiad@wpia.uw.edu.pl>>>

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Geopolityki (IKNG)2019Kolegium MISHikng2019@gmail.com>>>

Student Sino-Polish Culture Center2019Wydział Orientalistyczny>>>

Koło Naukowe Retoryki "Gadu-gadu"2019Wydział Polonistykipokażskn.retoryki@gmail.com>>>

Dobry pomysł - "Gute Idee"2019>>>

Koło Entuzjastów Literatury XIX wieku2019Wydział Polonistykipokaż->>>

Koło Naukowe Racjonalnej Narkopolityki2019Wydział Prawa i Administracji>>>

Koło Artystyczne Wydziału Filozofii i Socjologii2019Wydział Filozofii i Socjologiipokaż->>>

Interdyscyplinarne Koło Nauk Społecznych2019Instytut Stosowanych Nauk społecznychikns.uw@gmail.com>>>

Koło Naukowe Prawa Obrotu Nieruchomościami2019Wydział Prawa i Administracji>>>

Wizjer. Interdyscyplinarne Koło Naukowe Kultury i Społeczeństwa2019Wydział Nauk Politycznych i Stud. Międzynarodowych>>>

Studenckie Koło Naukowe Prawa Żywnościowego2019Wydział Prawa i Administracji>>>

Chór Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego2019Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologiipokażchorwdibuw@gmail.com>>>

Koło Krytyki Marksistowskiej Uniwersytetu Warszawskiego2019Wydział Filozofii i Socjologiikolokrytykimarksistowskiejuw@gmail.com>>>

Religioznawcze Koło Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego2019, 2023 (reakt.) Wydział Artes Liberalespokaż->>>

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Ochrony Przyrody2020MISH>>>

Międzywydziałowe Koło Miłośników Mitologii2020Wydział Polonistyki>>>

Koło Naukowe Psychologii w Biznesie CORE2020Wydział Zarządzania>>>

Koło Naukowe Second Thoughts2020Wydział Neofilologiipokażsecond.thoughts.texts@gmail.com>>>

Koło Naukowe Prostego Języka2019Wydział Polonistykipokażkolo.prostegojezyka@gmail.com>>>

Koło Naukowe Big Data2020Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologiipokażinfo@kn-bigdata.pl>>>

Koło Naukowe Recepcji Antyku Ars Antica2020Wydział Archeologii>>>

Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju2020Wydział Zarządzania>>>

Koło Naukowe The Fellowship of the Book: Fantasy and Science Fiction Society2020Wydział Neofilologii>>>

Koło Naukowe Analitycznej Filozofii Feministycznej2020Wydział Filozofii i Socjologii>>>

Koło Naukowe Organizacja Tworząca Uniwersytet Aktywny2020Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowyotua.kw@gmail.com>>>

Koło Naukowe Nowoczesnej Bankowości "FINTECH"2020Zarządzania>>>

Studenckie Koło Działalności Humanitarnej2020Wydział Prawa i Administracjipokażskdh.wpia.uw@gmail.com>>>

Koło Naukowe Retoryki2020Wydział Prawa i Administracji>>>

Koło Naukowe My dla Europy2020Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowychmydlaeuropy@gmail.com>>>

Koło Naukowe Prawa Karnego Gospodarczego2020Wydział Prawa i Administracji>>>

Koło Naukowe Out-of-The-Box - klub rozwoju start-up'ów i kreatywnego myślenia UW2020Wydział Zarządzania>>>

Koło Naukowe Myśli Współczesnej2020Wydział Filozofiimysl.wspolczesna.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Stosowania Prawa2020Wydział Prawa i Administracji>>>

Koło Naukowe "Libertas et Lex"2021Wydział Prawa i Administracji>>>

Koło Naukowe " Exemplum "2021Wydział Zarządzaniaknexemplum@gmail.com>>>

Studenckie Koło Promocji Wydziału Geologii2021Wydział Geologii>>>

Koło Naukowe " Młodzi o polityce " Uniwersytetu Warszawskiego2021Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych>>>

Koło Naukowe Pan(i) Arthropoda UW2021Wydział Biologiipaniarthropoda@gmail.com >>>

Studenckie Koło Naukowe Bioarcheologii2021Wydział Archeologiiknbioarcheologiiuw@gmail.com>>>

Studenckie Koło Naukowe Psychoseksuologii2021Wydział Psychologii>>>

Studenckie Koło Nauk Penalnych2021Wydział Prawa i Administracji>>>

Studenckie Koło Naukowe UW dla Klimatu2021Wydział Psychologiiskn.uwdlaklimatu@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Logiki i Filozofii Religii2021Wydział Filozofii>>>

Koło Naukowe Niemieckiej Myśli Prawnej2021Wydział Prawa i Administracjinmp.kn@uw.edu.pl>>>

Studencka Wspólnota Feministyczna2021Wydział Stosowanych Nauk Społecznych I Resocjalizam.rawluszko@uw.edu.pl>>>

Poetyckie Koło Naukowe Generación del 212021Wydział Neofilologiigeneracion21.kn@uw.edu.pl>>>

APTUS - WNPiSM Podcast2021Wydz. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych>>>

Koło Naukowe Tłumaczeń Ustnych „Décalage”2021Wydział Lingwistyki Stosowanej>>>

Koło Naukowe Myśli Emancypacyjnej2021Wydział Filozofii>>>

Koło Naukowe Prawa i Polityki Wyznaniowej im. Michała Pietrzaka 2021Wydział Prawa i Administracjipokażknppwuw@gmail.com>>>

Koło naukowe Social Al2021Koło ogólnouniwersyteckie>>>

Koło Naukowe Archeologii Eksperymentalnej UW2021Wydział Archeologii>>>

Koło Naukowe "Ad Planetas"2021Wydział Geologii>>>

Koło Naukowe Praw Człowieka i Kryzysów Humanitarnych2021W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowychprawaczlowiekawnpism@uw.edu.pl>>>

Studenckie Koło Naukowe Metod Interdyscyplinarnych Archeologii2021Wydział Archeologii>>>

Koło Naukowe Chemików "ProbUWka"2021Kolegium MISMaP UWknchprobuwka@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Prawa Antydyskryminacyjnego2021Wydział Prawa i Administracjikn.prawoantydyskryminacyjne@uw.edu.pl>>>

Koło Państw Obszaru Pacyficznego2021W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowychkpop@uw.edu.pl >>>

AD FUTURUM2021Wydział Geografii i Studiów Regionalnych pokażadfuturum.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Socjourbanistyki i Architektury2021Instytut Stosowanych Nauk Społecznych>>>

Koło naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego2021Wydział Prawa i Administracji>>>

Koło naukowe prawa inwestycyjno-budowlanego WPiA UW2021Wydział Prawa i Administracji>>>

Koło Naukowe Przekładu Literackiego2021Wydział Lingwistyki Stosowanejpokażknpl.ils@uw.edu.pl>>>

Interdyscyplinarne Koło Naukowe "Myśl politycznie"2021W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowychmyslpolitycznie@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Publikowania Współczesnego2022W. Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologiiknpw@uw.edu.pl>>>

Koło Nikogo (SKN UW)2022Wydział Socjologii>>>

Studenckie Koło Naukowe Archeologii Średniowiecza i Nowożytności2022Wydział Archeologii>>>

Koło Naukowe "Poliptoton"2022Wdział "Artes Liberales">>>

Koło Naukowe Voyager2022Wydział Fizykipokażvoyager@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Frankomaniacy2022 Wydział Lingwistyki Stosowanej>>>

Kółko literackie "Z tytułem"2022Wydział Polonistyki>>>

Koło Naukowe Ochrony Zdrowia Psychicznego - Prawo do zdrowia psychicznego2022Wydział Prawa i Administracji>>>

Koło Naukowe Nauk Penitencjarnych2022Wydział Prawa i Administracjipokażknnp.uw.wpia@gmail.com>>>

Koło Naukowe Filozofii Postkolonialnej2022Wydział Filozofii>>>

Koło Badawcze Psychologii Poznawczej Muzyki UW - KBPPM UW2022Wydział Psychologii>>>

Studenckie Koło Naukowe "TURKPOL"2022Centrum Europejskieturkpol@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Ameryki Łacińskiej i Karaibów2022W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowychknalik@uw.edu.pl>>>

American Cinema Exchange2022Wydział Neofilologii>>>

Studenckie Koło Egiptologii "Neheh"2022Wydział Orientalistycznyneheh.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Filozofii Spekulatywnej2022Wydział Filozofii>>>

Koło Naukowe Socjologii Katastrofy Klimatycznej2022Wydział Socjologii>>>

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Języka Literatury "Solilokwium"2022Wydział Polonistyki>>>

Studenckie Stowarzyszenie Filmowe2022W. Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii>>>

Kwartalnik "Anything Goes"2022Wydział Neofilologiiagmag@uw.edu.pl>>>

Koło Instytucji Międzynarodowych2022W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych>>>

„Per aspera ad astra” - Perspektywy dla Młodych2022W. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych>>>

Koło Naukowe Historii Filozofii Polskiej 2022Wydział Filozofii>>>

Studenckie Koło Naukowe Debaty i Wystąpień Publicznych2022Wydział Prawa i Administracji>>>

Studenckie Zrzeszenie Osób Niepełnosprawnych UW2022Koło ogólnouniwersyteckieszon@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe Proces karny w praktyce2022Wydział Prawa i Administracjipokażknpkwp@uw.edu.pl>>>

Koło Naukowe UX/AI2022Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologiikn.uxai@uw.edu.pl>>>

Koło Lingwistyczno-Translatoryczne Polskiego Języka Migowego2022Wydział Lingwistyki Stosowanejlitr.pjm.kn@uw.edu.pl>>>

Efektywny Altruizm UW2022Koło ogólnouniwersyteckie>>>

Koło Kultur Wschodu2022Wydział Orientalistycznypokażkolokulturwschodu.uw@gmail.com>>>

Koło Naukowe "Muzyka w Kontekście"2022Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego>>>

Koło Naukowe Studiów Latynoamerykańskich2022Koło ogólnouniwersyteckie>>>

Koło Naukowe AURORA!2022Wydział Lingwistyki Stosowanej>>>

Studenckie Koło Krytycznych Studiów nad Dziedzictwem 2022Wdział "Artes Liberales">>>

Kwadrat Poezji Najnowszej2022Wydział Polonistyki>>>

The Terrific Teachers Team2022Wydział Neofilologii>>>

Koło Naukowe Scenariopisarstwa i Storytellingu "Courier"2022Wydział Polonistyki>>>

Koło Naukowe Prawa Rolnego "Ius et Terra"2022Wydział Prawa i Administracjikn.prawarolnego.uw@gmail.com>>>

Koło Naukowe Logiki i Filozofii Nauki2022Wydział Filozofii>>>

Koło Naukowe Międzynarodowego Prawa Lotniczego i Kosmicznego2022Wydział Prawa i Administracji>>>

Koło Badań nad Językiem2022Wydział Neofilologiikbnj.kn@uw.edu.pl>>>

Koło Studenckie Fizyki Jądrowej i Cząstek Elementarnych2022Wydział Fizykipokażnppsc@uw.edu.pl>>>

Koło Polityki Publicznej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego2022Wydział Prawa i Administracji>>>

Studenckie Koło Naukowe MAGON2022Wydział Archeologii>>>

Studenckie Koło Optyki Kwantowej2022Wydział Fizyki>>>

Koło Fizyki Matematycznej2023Wydział Fizyki>>>

Koło Naukowe Praw Ucznia2023Wydział Prawa i Administracji>>>

Literackie Koło Koreanistyki UW2023Wydział Orientalistyczny>>>

Koło Literatury Japońskiej2023Wydział Orientalistyczny>>>

Koło Naukowe Sztucznej Inteligencji2023Wydział Fizyki>>>

Koło Naukowe Kontroli Państwowej2023Wydział Prawa i Administracji>>>

Koło Naukowe Metafilozofii2023Wydział Filozofii>>>

ItaLinguistica2023Wydział Neofilologii>>>

Koło Myśli Antycznej2023Wydział Polonistyki>>>

DKF FilmUWka WDiB2023Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii>>>

Koło Lingwistyki Informatycznej i Formalnej2023Wydział Filozofii>>>

Koło Naukowe „Poliglota”2023Wydział Lingwistyki Stosowanej>>>
pokaż zaznaczone